دوره های نوجوانان

 شکوفا کردن استعداد زبان آموز در مهارتهای چهارگانه و تقویت آن به روش اصولی به نحوی که شاهد نتیجه ی آن به طور کاربردی در ایشان باشیم.

 

Family and Friends1, 2, 3, 4, 5,6کتابها:

هر ترم 5 فصل و 17 جلسه و هرکتاب 3 ترم

 

هر یک از این مجموعه در دارای یک کتاب دانش آموز، یک کتاب تمرین ، کتابهای مکمل و فایل های صوتی می باشد. این کتابها با سیستم و لحجه آمریکایی با ترکیب هجایی کلمات به آموزش مهارتهای چهارگانه (گفتاری، شنیداری، خواندن و نوشتن) میپردازد. کتاب هاي اين مجموعه طرح درس مناسبي جهت تقويت مهارت خواندنونوشتن و آموزش گام به گام انگلیسی بر پایه ی فونیکس دارد. از ويژگي هاي اين مجموعه آشنايي با دانش صدا و پژواک، آزمون و تمرين هاي مشخص براي تعيين سطح زبان آموز و حمايت کامل از معلم و پدر و مادر مي توان نام برد. و با ارائه ي نکات گرامري و گسترش دايره واژگان سعي در تقويت مهارت هاي اجتماعي و عاطفي زبان آموز در محيط آموزشي و منزل دارد.