دوره های بزرگسالان

در این دوره کتابهای ذکر شده همراه یا بدون کتاب های مکمل با متد و سیستم منحصر به موسسه زبان آوین آموزش داده میشود. این کتابها بر اساس جدیدترین متد آموزش زبان و استاندارد روز نگارش شده است.

کتابهای Touchstone1, 2, 3,4  هر ترم 3 فصل و 15 جلسه و هر کتاب در 4 ترم

کتابهای Viewpoint 1, 2  هر کتاب 4 ترم

Touchstone
مجموعه ای کامل برای آموزش زبان انگلیسی به بزرگسالان و نوجوانان در سطح مقدماتی تا متوسط است. براساس تحقیقات و بررسی های صورت گرفته از سوی دانشگاه کمبریج تاچ استون تا حد امکان زبان انگلیسی واقعی در زندگی روزمره را آموزش می دهد. این دوره به زبان آموز کمک می کند تا دانش مکالمه خود را تقویت ساخته تا از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار شود. تاچ استون گرامر، واژگان، و استراتژی های مکالمه را برای برطرف ساختن نیازهای زبان آموز در زندگی مدرن امروزی آموزش می دهد.

veiwpoint
یک مجموعه برای آموزش زبان انگلیسی به بزرگسالان و جوانان است که زبان آموز را از سطح بالاتر از متوسط به پیشرفته می رساد. این مجموعه بر اساس تحقیقات انتشارات کمبریج منتشر شده است و سعی در آموزش زبان انگلیسی به صورت واقعی خواهد داشت این مجموعه معمولا در موسسات زبان پس از دوره تاچ استون برای آموزش در سطوح پیشرفته تر مورد استفاده قرار می گیرد.