دوره های کودکان

کتابهای هر ترم ۱۰ فصل و ۱۷ جلسه و هر کتاب در ۱ ترم  بین ۸ تا ۱۲ سال
این کتابها علاوه بر به روز بودن دارای مطالب روشن و ضروری و دارای تصاویر و متون زیبا و انگیزشی میباشند.
این مجموعه کتابها در سه سطح اصلی توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده است و با روش تدریس منحصر به فرد موسسه زبان آوین آموزش داده میشوند. هر یک از سطوح این مجموعه دارای یک کتاب دانش آموز، یک کتاب تمرین، فایل های صوتی، فلش کارت و منابع کمک آموزشی است که زبان انگلیسی را طبق اصول و سرفصل بندی منظم به کودک آموزش خواهد داد. در این مجموعه سعی شده است تا آموزش ها در قالب تصاویر رنگی و جذاب ارائه شود تا کودک را برای یادگیری علاقمند سازد..

 

یکی از نیازهای ضروری هر جامعه دانستن زبان انگلیسی میباشد و دو نکته بسیار مهم که در یادگیری زبان که باید رعایت شود عبارتند از:

  • سن یادگیری
  • نحوه و وسیله آموزش

در سن کودکی ۹۰درصد از مغز به تکامل میرسد و هر آموزشی که در دوران داده شود به حافظه بلند مدت کودک سپرده میشود و دیگر فراموش نخواهد شد.
از همان دوران کودکی حافظه ی دیداری و شنیداری کودکان فعال است پس هر چه را ببیند و بشنود مخصوصا اگر با تکرار همراه باشد به حافظه بلند مدت خود میسپارد.
نظر به اینکه روند تربیت و آموزش کودکان ظرافت خاصی را میطلبد، در دوران کودکی لازم است که برنامه ریزی دقیق و حساب شدهای برای تعلیم و تربیت و پرورش حافظه کودک در نظر گرفته شود و در این راستا والدین نقش بسیر مهمی را ایفا مینمایند.
اکنون ما با سیستم آموزشی خاص خود قدمی برای پرورش هوش و حافظه کودکان برمیداریم و این فعالیت تاثیرات مهمی در زندگی کودکان خواهد داشت.